Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja Sárospatak

Juniorátus

EGYSZERŰ FOGADALMAS NŐVÉR/JUNIORÁTUS

A jelöltségi időszakban és a Noviciátusban történt nevelés folytatódik a Juniorátusban, amely az első fogadalommal kezdődik és az örökfogadalom letételével ér véget. Az első fogadalom egy évre szól, utána pedig kétszer két évre megújítandó. A Juniorátus feladata elsősorban belső életünk elmélyítése lelkiségünknek megfelelően, továbbá az emberi és keresztény érettség tökéletesítése, valamint elméleti és gyakorlati felkészülés Kongregációnk apostoli szolgálatára. Ebben az időszakban lehetséges valamilyen szakiskolai diploma megszerzése is.

Az örökfogadalommal a nővér kifejezi, hogy egész életében kizárólagosan Istennek szenteli az életét, Kongregációnk szolgálatában, amelynek teljes jogú tagja lett, és hogy a Konstitúciónk, a Direktórium és a Provincia Szabályzata szerint igyekszik élni, valamint követi az egyéb rendi rendelkezéseket is. A fogadalomtétellel aktív, és bizonyos körülmények között a passzív választójoggal rendelkezik. Az örökfogadalom jelképe a megáldott jegygyűrű. Az örök fogadalom után a szerzetesi életre való felkészülés befejeződik. Ugyanakkor az Istenkapcsolat állandó elmélyítése folytatódik, és az álladó továbbképzés, hogy Istent és az embereket áldásokban gazdagon tudjuk szolgálni.

Idź do góry
Translate »