Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja Sárospatak

Hívatás

Isten választottai

A szerzetesi hivatásban Krisztus követése útján az embert Isten személyes döntése előtt hívja. Isten évszázadokon át szerette az embert, és vele tervei vannak. Az ember feladata, hogy válaszoljon Isten hívására, kövesse őt és tegyen meg mindent, hogy mindig vigyázzon, örizzen és érzékeljen Isten hangját.

Sajnos az ember nem tudja megfelelően megérteni Isten hangját. „Ő fél” az Istentől (lásd Ter 3), úgy érzi, hogy ennek a hangnak a meghallgatása elnyomja az ő erejét. Amióta az ember nem volt hajlandó teljesíteni Isten akaratát, az Ő engedelmessége megnehezült. Ezért meg kell kérnie Istentől egy nagy ajándékot, amely a “éber szív” (lásd 1 Kir 3, 9).

Mi a hívatás?

Sok olyan kifejezés van, amely tökéletesen tükrözi, hogy valóban mi a hivatás. A “hívatás” szó nem csak a “kiválasztottak” kis csoportjára vonatkozik – csak néhány számára. A hivatás Isten álma mindannyiunk számára. Az Isten álma az emberről. Isten álmodik, hogy az Ő segítségével magunk legszebb változatavá váljuk. A “hivatás” az az érzés, ahol az ember megtalálja az igazi helyét.

A “hívatás” szó önmagában nem olyan kifejezés, amely csak a “kiválasztottak” kis csoportjára vonatkozik vagyis csak néhány számára. Istennek van egy alap meghívása a hitre és az életszentségre. Az életszentségre való meghívás egyetemes, ugyanakkor mindannyiunk számára más és más.. Szentnek lenni azt jelenti: minden téren Jézus Krisztusra hasonlítani – a gondolatokban, az érzésekben, a szavakban és a tettekben. Arra kaptunk hivatást, hogy Krisztus egyháza szerint éljük meg hivatásunkat kétféle életállapot szerint: házasságban vagy Istennek szentelten. Amikor felfedezed a hivatásod, felfedezed önmagad is és a hivatásod megélése lesz a te boldogságod forrása. Néhányok Úr azonban szorosobb kapcsolatba hívja. Semmi esemény között ez nem egy jutalom vagy különbséget tesz egy meghívott személynek az ő kedvéért, érdemeiért vagy különleges életszentségéért.

A hivatás felfedezése örömteli választ igényel. Hogy nem lehet boldog, amikor egy ilyen ajándékot Isten elhelyezte a szívembe? Isten meghív engem egy különleges kapcsolatba Ővele, megbízva az ember üdvösségének ügyével. Amikor felfedezed, hogy a hívatás egy ajándék, az ember elkezd másként megnézni annak lehetőségét, hogy teljesen betejesíti ezt a küldetést.

„Emlékezzünk Jézus parancsára: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés! Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz” ( Mt 9,37), és mélyen érezzük szükségességét, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Nem meglepő, hogy ott, ahol buzgón imádkoznak, virágoznak a hivatások.”, mondta XVI Benedek pápa. Kérjük tehát meg az aratás Urát az új papi és szerzetesi hivatásokért. Vegyük körül azokat az imával is, akik nagylelkűen váloszoltak a  Krisztus hívására. Ugyan legyünk nyitottak az Úr hangjára, hogy mindannyian felismerhessük az Isten akaratát az életében.

Ima a hivatás felismeréséért

Kérlek téged, Isten, a hallgatás ajándékáért,

hogy jobban megértsem a szavaidat;

– a szív nagylelkűségéért, hogy a Szeretetnek szeretettel válaszoljam;

– a megkülönböztetés ajándékáért

hogy csak a Te akaratodat tehessem az életemben, Isten. Ámen.

Vagy

Mennyei Atyám! Te teremtettél engem és jóságodban kijelölted életem útját is, hogy azon járva érjem el örök üdvösségemet. Engedd felismernem, hogy milyen terveid vannak velem, mutasd meg nekem hivatásomat. Mutasd meg, hol tudnám a legjobban használni erőimet, s hol tudnálak téged a legjobban szolgálni. Engedd, hogy jól válasszam meg hivatásomat, alaposan elsajátítsam és megfelelően teljesítsem abban feladatomat. Engedd, hogy egész életem téged dicsőítsen. Amen.

Imádság a hivatás felismeréséért 

Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk, amikor akaratodat kinyilvánítod számunkra: a kor lehetőségeiben és követelményeiben a nép és az egyház szükségében a jóakaratú emberek tanácsában képességeinkben, amelyeket tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban.

Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből fölismerjem az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem: ha akarod, a család közösségében, ha akarod, lemondva a családi élet melegéről,  ha úgy akarod a lelkek vezetésével, ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy számomra az Út, a Világosság! Uram, te tudsz mindent! Te előre látsz mindent. Vezess engem a helyes úton! Mutasd meg akaratodat! Adj erőt, bátorságot, hogy tántoríthatatlanul kövessem azt!

Ima a hivatás felismeréséért

Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek
megszabtad feladatát.Ezt a feladatot keresnünk kell, s Te segítesz nekünk, amikor
akaratodat kinyilvánítod számunkra: a kor lehetőségeiben és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében, a jóakaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amelyeket tőled
kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban.   Uram, kérlek téged, áraszd lelkembe világosságodat, hogy mindezekből felismerjem az én feladatomat! Hogy úgy szolgáljak Neked, ahogy Te kívánod tőlem: ha akarod, a család közösségében, ha akarod, lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod, a lelkek vezetésével, ha úgy akarod, két kezem kemény munkájával.  Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Fogd a kezem, és vezess, légy
számomra az Út, a Világosság! Uram, Te tudsz mindent! Te előre látsz
mindent. Vezess engem a helyes úton! Mutasd meg akaratodat! Adj erőt, bátorságot,
hogy tántoríthatatlanul követhessem azt!

Ima a szerzetesi hivatásért

A Szentháromságos egy Istenem, te vagy a bölcsesség és tanácsadó Istene, Te nézzed a szívembe, és látod, mennyire akarok magamot szentelni Neked az örökre a szerzetesi hívatásban.

Kérlek, mutatsd meg nekem egy szerzetesi közösséget, amelyben napról napra jobban szeretettelek Téged és hűségesen szolgálhatlak Neked és az Egyháznak. Hadd használjam a tapasztalt és hűséges emberek tanácsát, akik  hivatás útján kitartóan járják. Hadd jobban megértsem a szerzetesi életbe való hívatás kegyelmét.

A Jó Tanácsadó Szűz Mária és a Védőszentjeim segítségével hadd tudjam meg, milyen rendbe vagy közösségbe akarsz hívni engem. Ámen.

Idź do góry
Translate »